Yazı Detayı
10 Kasım 2014 - Pazartesi 09:04
 
SENİ BİR TÜRLÜ DOĞRU TANIYAMADIK…
Prof. Dr. Kamil GÜNGÖR
gungor72@hotmail.com
 
 

Kimisi senin adına Kemalizm adında çağdaş bir din uydurdu ve senin istirahatgahını tapınak haline getirdi, kimisi de sana öyle düşman oldu ki, sanki sen bu milletin bir evladı değilsin…

Senin ölüm saatin bile tartışmalı oldu. Kimisi seni 10 Kasım 09:05’te öldüğünü söyledi, kimisi aslında gece yarısı öldüğün halde tören yapmak için bu saatte öldüğünü ileri sürdü. Takipçilerin böylesine masum bir şeyi bile gizleme gereği duydular…

Kimisi seni bu milletin babası, atası kabul etti, kimisi sana İngiliz işbirlikçisi dedi.

Kimisi seni; dinin, namusun, vatanın kurtarıcısı ilan etti, kimisi ise bütün bunların düşmanı…

Seni kimi zaman içki sofralarında gösterdiler, kimi zaman camide hutbe verirken… Her ikisi birden olmayacağına göre kafamız karıştı doğal olarak…

Kimi zaman seni, Osmanlı-Müslüman kıyafetli giyinmiş Latife Hanımın yanında gördük, ama kılık kıyafet devrimi senin tarafından yapıldığı iletildi bize… Onlar senin yanında Latife Hanımı o kıyafetle görmedikleri için fotoğraflardan sildiler.

Kimisi seni Anadolu’da kurtuluş savaşını kendi inisiyatifiyle başlatan lider olarak tanıttı, kimisi de Padişahın bir neferi, komutanı olarak görevlendirildiğini iletti bize...

Kimisi Osmanlı ailesinin İstanbul’dan kaçtığını, kimisi de senin talimatınla ülkeden zorla çıkarıldığını ileri sürdü.

Kimisi yepyeni bağımsız bir ülke kurduğunu söyledi, kimisi de yapılan gizli anlaşmalarla, aslında kısıtlı bir devlet kurulduğunu ileri sürdü.

Kimisi Anadolu’yu işgal eden müttefiklerin yeni Cumhuriyetin başarısı karşısında tek tek çekilmek zorunda kaldıklarını söyledi, kimisi bunun Osmanlı devleti ve kurumlarının ilgasının bir karşılığı olarak göz yumulduğunu iddia etti.

Kimisi seni diktatör ilan ederken, kimisi de Cumhuriyeti kurarak demokrasiye geçişin ilk ve en önemli adımını attığını savundu.

Kimisi senin saltanatla birlikte hilafeti de kaldırdığını ileri sürerken, kimisi bunun yeni cumhuriyeti kuranların düşman devletleri oyalama taktiğinin bir parçası olduğunu, saltanatın kaldırılmasına rağmen, aslında hilafetin kaldırılmadığını TBMM’nin şahsi manevisine dercedildiğini ileri sürdü. Hatta kimisi senin ölümünden 50 yıl sonra açılmak üzere bir vasiyet bıraktığını ve bunda hilafetin yeniden getirilmesini istediğini dahi ileri sürdü. Şimdi 76. yıldayız ve eğer bir vasiyet varsa, henüz bu kamuoyuyla paylaşılmadı.

Sana ait olmayan pek çok söz sana aitmiş gibi ülkenin dört bir yanına kazınarak aslında sana kötülük edildi. Zira senin olağanüstü bir dahi olduğun düşüncesine dayalı böyle bir politika, insanüstü vasıfların olduğu zannını uyandırdı. Oysa sen bir insansın ve olağanüstü özelliklerin yok.

Kimisi seni İsmet İnönü’nün silah arkadaşı olarak tanıttı, kimisi kanlı bıçaklı olduğunuzu ileri sürdü.

Kimisi senin halefin olarak İsmet İnönü’yü önerdiğini söyledi, kimisi İsmet İnönü dışında herkesin olabileceğini yakınlarınla paylaştığını nakletti. (İsmet İnönü iktidarı döneminde seni unutturmaya çalıştığına göre ikincisinin doğruluğu daha mümkün gözüküyor)

Kimisi Dersim katliamından seni sorumlu tuttu, kimisi senin zaten hasta olduğunu senin bilgin dışında bunun gerçekleştiğini ileri sürdü.

Kimisi seni SSCB’ye yakın politikalar güttüğünü hatta var olduğu iddia edilen vasiyetinde bunun da yer aldığını söyledi, kimisi seni batı medeniyetinin temsilcisi olarak gördü. Oysa sen sadece ticari askeri işbirliği yaptığın halde senin kurduğun parti CHP sosyal demokrat çizgiyi benimsedi, ama bir türlü de solcu ve halkçı olamadı.

Sen masonluk teşkilatını yasakladığın halde, senin takipçilerin olduğunu söyleyenler bunu serbest bırakmakla kalmadı bir çoğunun mason olduğu iddia edildi…

Sen bir fani olduğunu elbet bir gün toprak olacağını söyledin ama seni tanrılaştıranlar, seni korumak için kanun çıkarttılar… Herkesi iki yüzlü yaptılar, zira bir fani olarak yanlış yaptıkların olabileceği halde bunu eleştirmeyi suç saydılar.

Kimisi seni ülkenin kurucusu kurtarıcısı muzaffer komutan olarak anlattı bize, kimisi de aslında kurtarılanın Osmanlının küçük bir parçası olduğunu ileri sürdü.

Kimisi anıtkabiri Yunan tapınaklarıyla kıyasladı ve sana dair bu minvalde yorumlar yaptı, kimisi sadece ebedi istirahatgah olarak nitelendirdi ilgili mekanı…

Sen dogmalara karşı olduğun halde kimisi gelip senin önünde eğildi, secdeye gitti. Kabe Arabın olsun, Çankaya bize yeter dedi.

Kimisi seni din düşmanı ilan etti, ama Diyanet işleri Başkanlığını da sen kurdun…

Kimisi seni yine din düşmanı ilan etti ama kimisi de düşmanın çizmesinden kurtardığın için kahraman ilan etti…

Kimisi seni çağdaş Türkiye’nin kurucusu ilan ederken, kimisi batılılaşma adına yaptıklarını Yunan-İngiliz gelse yapamayacağını iddia etti…

Kimisi seni Latin alfabesine geçerek Türk dünyasıyla bağları güçlendirmeyi, batı ve dolayısıyla gelişmiş medeniyetle iletilişimi kolaylaştırmayı amaçladığını söyledi, kimisi bu yüzden seni din, tarih, Osmanlı düşmanı ilan etti…

Kimisi seni Samsuna eski batmak üzere olan Bandırma vapuru ile İngilizleri atlatarak ve Anadolu’da direniş hareketini organize etmek üzere kendi inisiyatifinle gittiğini söyledi, kimisi Padişahın lüks yatıyla ve padişah adına gittiğini hareketi başlattığını ileri sürdü.

Kimisi seni ittihatçı ilan etti, kimisi böyle bir şeyi iftira olarak değerlendirdi ve koca Osmanlıyı dokuz senede bozuk para gibi harcayan ittihatçılardan ayırmayı tercih etti.

Kimisi bizim sadece resmi tarihe inanmamızı istedi, kimisi ise resmi tarihte senin dönemine ilişkin neredeyse her şeyin yalan ve palavra olduğunu söyledi.

Kimisi şapka devriminin senin Kastamonu’da şapka giymenle tabanda geniş bir karşılık bulduğunu ileri sürdü, kimisi şapka giymeyenlerin idamla yargılandıklarını hatta idam edildiklerini söyledi.

Kimisi ilk meclisin halkı geniş bir şekilde temsil ettiğini söyledi, kimisi bundan rahatsız olduğun ve yönetimini güçlendirmek istediğin için, sana yakın ve temsil kabiliyeti daha az kişilerden oluşacak şekilde ikinci meclisi açtığını ileri sürdü.

Savaşın yıkımını ifade etmek üzere kullandığın “yurtta sulh cihanda sulh” sloganı yıllarca takipçilerin tarafından sınırlarımızın ötesiyle bağlarımızı koparmak şeklinde anlaşıldı ve sınırımızdaki ülkelerin adeta tamamı düşman muamelesi gördü, Türkün Türk’ten dostu yoktur, Türkiye Türklerindir gibi düşüncelere dayanan politikalar, Türkiye’yi yıllar yılı içerde de dışarıda da yalnız bıraktı. Bu yüzden tarihi fırsatları kaçırdık. Tarihin yeniden şekillendiği 1990’lı yıllarda (Doğu Bloku çöktüğü için) Osmanlı hinterlandı ve Orta Asya Türklerine dair neredeyse hiçbir politikamız yoktu. Her açıdan kaybedilen bu dönemde iki Almanya birleşti. Zira Almanya İkinci Dünya Savaşından sonra bütün politikasını bunun üzerine bin etmişti.

Kimisi inklap (devrim) tarihi dedi, kimisi yalan söyleyen tarih utansın dedi.

Kimsi sana rahmet okudu kimisi de lanet…

Sen hedef olarak çağdaş medeniyet seviyesini gösterdin ama senin takipçilerin olduğunu ileri sürenler 1930’larda kaldı o günün politikalarını tartışmayı bile yasaklayıp Türkiye’yi dünyaya kapattılar uzun yıllar…

Sen ne mutlu türküm diyene dedin, takipçilerin olduğunu ileri sürenler bunu ırkçılık olarak yorumladı ve uzun yıllar, imparatorluk bakiyesi olan bu ülkede yaşayan değişik etnik ve dinsel grupların varlığını bile tanımadılar…

Sen o günün koşullarında sermaye yetersizliği, girişimci azlığı ve dünyadaki ekonomi anlayışının bir gereği olarak ekonomide “devletçilik” politikasını uyguladın, takipçilerin olduğunu ileri sürenler bunu kalıcı hale getirmek ve değişen dünyaya rağmen KİT’leri bir arpalık olarak kullanmaya devam etmek istedi…

Sen “cumhuriyetçilik” dedin takipçilerin olduğunu ileri sürenler bunu demokrasiyle taçlandırmak istemediği için uzun yıllar “aristokratik bir oligarşi” düzeni kurdu.

Sen köylü milletin efendisidir dedin, takipçilerin köylüleri sadece vergi vermek ve askere gitmek için parya olarak kullanmak istedi ve onları aşağıladı.

Sen dönemin şartlarına göre gayet gelişmiş bir demiryolu altyapısı kurdun, ama takipçilerin 2000’li yıllara kadar neredeyse hiçbir eklemede bulunmadı…

Sen devrimcilik diyerek reformist bir hedef koydun, takipçilerin senin döneminin devrimleriyle yetinmeyi fazilet olarak nitelendirdi.

Sen laiklik diyerek din işleriyle devlet işlerini birbirinden ayırmak istedin, takipçilerin, bunu uzun yıllar din-islam düşmanlığı olarak uyguladılar.

Sen savaş sonrası Rusya’yla Yunanla, İngiliz’le, İran’la, Afganistan’la hatta geleceğin ülkesi ABD ile işbirliğine gittin, ileriye baktın, takipçilerin İkinci Dünya Savaşındaki ortamı bahane ederek koyduğu varlık vergisiyle, azınlıkları ülkeyi terk etmeye zorladı.

Sen ulusal egemenlik, tam bağımsızlık dedin takipçilerin bu kazanımları devretmek için yarım yüzyılı aşkındır canla-başla çalışıyor (Avrupa Birliğine giriş egemenliğin bir kısmının AB kurumlarına devri anlamına geliyor)

Sen milliyetçilik dedin ortak kader birliğini vurgulamak için takipçilerin bunu “ulusalcılık” olarak Türk ırkına indirgediler.

Sen halkçılık dedin demokrasiye vurgu için, ancak takipçilerin 1950’ye kadar, halkın özgür oy kullanmasına bile izin vermedi, vermek zorunda kaldığında ise darbe tehdidi ve açık-kapalı darbelerle sürekli önünü kesti ve Türkiye’ye üçüncü dünya ülkesi görünümü verdi.

Sen dil tarih ve coğrafya fakültesini kurdun, Türk Dil ve Tarih kurumunu oluşturdun dilin ve tarihin gelişmesi için, takipçilerin dili öztükçeleştiriyoruz diye kanatları yolunmuş kuşa çevirdiler ve farklı nesiller birbirini anlayamaz oldu. Tarihi ise koca bir medeniyeti (özellikle Osmanlı) atlayarak sanki bu ülkenin tarihi 1923’te başlıyormuş gibi anlattılar ve ülkeyi köksüzleştirdiler…

Sen kadınları özgürleştirmek istedin takipçilerin bunu sadece şekli olarak anladı ve uyguladı.

Senin ilkelerin arasında Atatürkçülük diye bir şey olmadığı halde takipçilerin bunu anayasal güvence altına aldılar (Atatürk milliyetçiliği gibi)

Seni yeni nesillere o kadar çok anlattılar ve abarttılar ki, yeni nesil, sana sadece şeklen inanır gözüktü. Senin hakkında eleştiri yasak olduğundan, iki yüzlü insanlar türedi. Atatürkçülük, siyasi ve ticari getirisi olan bir araç haline geldi.

Senin partini yönetenler halktan o kadar koptular ki halk onları seçimde baraj altında bırakarak meclis dışı bile bıraktı…

Senin kurduğun partinin lideri bile bir skandalla değiştirildi.

Kısaca sen vur dedin takipçilerin öldürdü.

 
Etiketler: SENİ, BİR, TÜRLÜ, DOĞRU, TANIYAMADIK…
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
17 Mayıs 2021
Kuzeyden Gelen Arslan-2
11 Mayıs 2021
Kuzeyden Gelen Arslan
03 Mayıs 2021
DÜŞÜNEN İNSAN
26 Nisan 2021
Kripto Müslümanlık-II
19 Nisan 2021
Kripto Müslümanlık
05 Nisan 2021
Görev Tanımı
22 Mart 2021
Kapitalizm: Özgürlük mü Kölelik Düzeni mi-2
15 Mart 2021
Kapitalizm: Özgürlük mü Kölelik Düzeni mi
08 Mart 2021
28 Şubatın Eko-Politiği-2
01 Mart 2021
28 Şubatın Eko-Politiği
17 Şubat 2021
Tanrıça
08 Şubat 2021
Neşter
01 Şubat 2021
Siber Vatan
25 Ocak 2021
Devlet Aklı-2
18 Ocak 2021
Devlet Aklı
04 Ocak 2021
Teknoloji 1, İnsan 0
22 Aralık 2020
Elma Şekeri
08 Aralık 2020
Akıl Dincilerinin Akılsızlığı
30 Kasım 2020
Kuzey Kore
24 Kasım 2020
Memleket Meselesi
26 Ekim 2020
Fikri İktidar
06 Ekim 2020
GÖNÜL YARASI
21 Eylül 2020
Muhalefet mi Hakikat mi
14 Eylül 2020
KÜRESEL - KÜLTÜREL SOYKIRIM
24 Ağustos 2020
GÜÇLÜ KADIN
04 Ağustos 2020
Ateizme Giden Yol
27 Temmuz 2020
AJAN...
06 Temmuz 2020
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
29 Haziran 2020
KURBAN
22 Haziran 2020
AYASOFYA-II
15 Haziran 2020
AYASOFYA
08 Haziran 2020
VEFA…
01 Haziran 2020
ŞARTLANMIŞLIK
18 Mayıs 2020
VAH Kİ NE VAH...
11 Mayıs 2020
KRİZ FIRSATÇISI FETÖCÜLER
04 Mayıs 2020
DİNAMİT...
27 Nisan 2020
CİNSEL İSTİSMARCILAR
13 Nisan 2020
DİKTATÖR
06 Nisan 2020
DIŞ GÜÇLER
30 Mart 2020
PUSUDAKİ ULUSALCILIK
23 Mart 2020
SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI…
16 Mart 2020
BU DÜŞÜŞ NEREYE…
09 Mart 2020
SOYGUN (28 ŞUBAT) SÜRECİ
02 Mart 2020
SURİYE KRİZİ ÜZERİNE...
24 Şubat 2020
TEK ADAM…
17 Şubat 2020
KANGREN…
10 Şubat 2020
TELKİN…
03 Şubat 2020
VİRÜS
28 Ocak 2020
DEVLET AKLI
20 Ocak 2020
OTO...
13 Ocak 2020
KATİLİNE AŞIK OLMAK
06 Ocak 2020
FİTNE ATEŞİ VE BENZİN
30 Aralık 2019
BÜROKRATİK OLİGARŞİ
16 Aralık 2019
GÖNÜL COĞRAFYASININ GÜCÜ
09 Aralık 2019
MASUMİYET Mİ ZAAFİYET Mİ…
01 Aralık 2019
POLİTİK BAKIŞTAKİ SAKATLIK
25 Kasım 2019
YERLİ VE MİLLİ DURUŞ
18 Kasım 2019
BÜYÜK YANILGI
11 Kasım 2019
ZUHURAT...
04 Kasım 2019
ÖZGÜRLÜK YA DA HUZUR
21 Ekim 2019
ZOR OYUNU BOZAR MI
14 Ekim 2019
SESSİZ ÇIĞLIK
07 Ekim 2019
‘OKU’MA…
01 Ekim 2019
Haraç mı Azaldı Yoksa Bağımsızlık mı Arttı
23 Eylül 2019
PAYLAŞMANIN GÜCÜ
09 Eylül 2019
KÜRESEL DÜŞÜN, YEREL ÇÖZ
19 Ağustos 2019
Mücahitlikten ‘Müsaitliğe’ Giden Yol
29 Temmuz 2019
BAŞKALARININ ACISI
22 Temmuz 2019
BATI(L) MEDENİYET(İ)…
08 Temmuz 2019
KADIN ERKEĞE EŞİT Mİ OLMALI…
01 Temmuz 2019
MURSİ…
17 Haziran 2019
K.A.D.E.M.
10 Haziran 2019
İTİBAR SUİKASTI
20 Mayıs 2019
SEFERE TALİP OLMAK
13 Mayıs 2019
BÜYÜK YANILGI
08 Mayıs 2019
ÖFKE
29 Nisan 2019
SEFER…
15 Nisan 2019
SIĞ DÜŞÜNCE
08 Nisan 2019
ŞAH-MAT
01 Nisan 2019
‘OLAN’DAKİ HAYIR
25 Mart 2019
BEKAA
29 Ekim 2018
EĞİTİMDE ALGI YANILMASI
22 Ekim 2018
YUMUŞAK GÜÇ (GÖNÜL COĞRAFYAMIZ)
15 Ekim 2018
AJAN RAHİP
08 Ekim 2018
McKinsey
01 Ekim 2018
YERLİ-MİLLİ
24 Eylül 2018
KRİZ Mİ DEĞİL Mİ
17 Eylül 2018
YAHUDİLER (Küresel Haydut)
10 Eylül 2018
YAHUDİLER (Biz Bitti Demeden Bitmez)
27 Ağustos 2018
Yahudi Yerleşimciler-2
11 Ağustos 2018
DOLARIN ATEŞİ
30 Temmuz 2018
Yahudi Yerleşimciler
23 Temmuz 2018
YAMAN ÇELİŞKİ
16 Temmuz 2018
AHTAPOT
11 Haziran 2018
ALTI DEĞER
03 Haziran 2018
BÜYÜK ÜLKE REFLEKSİ
21 Mayıs 2018
SİYASET Mİ POLİTİKA MI?
15 Mayıs 2018
Piramit Medeniyeti
07 Mayıs 2018
ZOR ZAMANDA KONUŞMAK
30 Nisan 2018
Öğrenilmiş-Öğretilmiş Çaresizlik
25 Nisan 2018
BASKIN (SEÇİM)
09 Nisan 2018
BÜYÜK TEHLİKE
02 Nisan 2018
Oligarşinin Tunç Yasası
26 Mart 2018
KORKU EŞİĞİ
19 Mart 2018
Oltanın Ucundaki Solucan…
05 Mart 2018
28 ŞUBAT (İKİNCİ YAZI)
28 Şubat 2018
HESABI SORULAMAYAN 28 ŞUBAT
19 Şubat 2018
DERSHANELERİN KAPATILMASINA DAİR EKONOMİK BİR YORUM...
06 Şubat 2018
FAŞİZM – FANATİZM - 2
30 Ocak 2018
FAŞİZM - FANATİZM…
15 Ocak 2018
Medeniyet Perspektifi
08 Ocak 2018
KÖLELERİN ONURU
01 Ocak 2018
HALİNDEN MEMNUN OLAN KÖLELER-7
25 Aralık 2017
HALİNDEN MEMNUN OLAN KÖLELER-6
18 Aralık 2017
HALİNDEN MEMNUN OLAN KÖLELER-5
11 Aralık 2017
HALİNDEN MEMNUN OLAN KÖLELER - 4
04 Aralık 2017
DURUMUNDAN MEMNUN OLAN KÖLELER-3
27 Kasım 2017
DURUMUNDAN MEMNUN OLAN KÖLELER- 2
20 Kasım 2017
DURUMUNDAN MEMNUN KÖLELER
13 Kasım 2017
SUSTURULMUŞ AKADEMİK CAMİA…
06 Kasım 2017
Kapitalizmin Yok Etmekte Olduğu Aile
30 Ekim 2017
CUMHURİYETE BİR DE BÖYLE BAKIN…
23 Ekim 2017
KRAL ÇIPLAK DEMENİN ZAMANI GELDİ
02 Ekim 2017
DAHA KÖTÜ SENARYO NE OLABİLİR Kİ…
25 Eylül 2017
15 TEMMUZ BAŞARISIZ MI OLDU
18 Eylül 2017
Bir Lokma Bir Hırka mı?
11 Eylül 2017
VİZYON VE FERASET
30 Ağustos 2017
ARAKAN NERESİ…
14 Ağustos 2017
Cola...
18 Temmuz 2017
Çember Türkiye için Daralıyor mu?
03 Temmuz 2017
BAŞBAĞLAR
20 Haziran 2017
O MU BU MU?
12 Haziran 2017
KUR'AN MÜSLÜMANLIĞI
05 Haziran 2017
ÖLÜM - ORUÇ
29 Mayıs 2017
AKILLI BESLENME...
22 Mayıs 2017
FANATİZM
08 Mayıs 2017
İHTİYAÇLARIMIZ SINIRSIZ MI…
24 Nisan 2017
FAİZ LOBİSİ VE SURİYELİ…
10 Nisan 2017
REFERANDUMDA SAADET PARTİSİ
02 Nisan 2017
VESAYET
27 Mart 2017
ÜÇ AYLAR GİRERKEN
20 Mart 2017
SİYASETTEKİ KAN DAVASI...
13 Mart 2017
İÇİMİZDEKİ BEYİNSİZLER...
27 Şubat 2017
AKADEMİSYEN…
20 Şubat 2017
FETÖ VE İRAN...
13 Şubat 2017
SÖZ KONJONKTÜRE GÖRE DEĞİL "HAKİKAT" OLDUĞU İÇİN SÖYLENMELİDİR
06 Şubat 2017
GÖLGE OYUNLARI
30 Ocak 2017
Bakalım Başkanlık Sisteminde Bir Sorun Var mı?
23 Ocak 2017
BANANE AMERİKADAN...
10 Ocak 2017
İRAN’IN DEĞİŞ(MEY)EN ROLÜ
02 Ocak 2017
ET ÜZERİNDE YAPILAN TAĞŞİŞLER
26 Aralık 2016
PARANTEZ
19 Aralık 2016
Şİİ HİLALİ...
05 Aralık 2016
SAMİMİYET…
28 Kasım 2016
ÖĞRETMENLER GÜNÜ…
21 Kasım 2016
BİR EĞİTİM ELEŞTİRİSİ…
14 Kasım 2016
FAŞİZM MANİFESTOSU
07 Kasım 2016
FİLMİ İZLEDİM
31 Ekim 2016
NÜKLEER ENERJİ TÜRKİYEYE NEDEN GEREKLİDİR?
24 Ekim 2016
KRAL ÇIPLAK DEMENİN ZAMANI GELMEDİ Mİ?
17 Ekim 2016
ADALET BU OLMAMALI...
10 Ekim 2016
ÇÖKEN SIFIR SORUN POLİTİKASI
03 Ekim 2016
DAEŞ…
26 Eylül 2016
BEŞTEN KÜÇÜK OLAN DÜNYA KİME HİZMET EDER
19 Eylül 2016
GÖRECEKSİNİZ ÇOK UZAK OLMAYAN BİR GELECEKTE PKK MARJİNALLEŞECEK
05 Eylül 2016
HALKIN FARKINDA(SIZ)LIĞI
29 Ağustos 2016
CELLADINA ÂŞIK OLAN ÜLKE
22 Ağustos 2016
"AZ GELİŞMİŞ ÜLKELER KENDİ ORDUSUNUNU İŞGALİ ALTINDADIR"
15 Ağustos 2016
GELİYORUM DİYEN TEHLİKE...
19 Temmuz 2016
MÜRTED
27 Nisan 2016
24 NİSAN SOYKIRIM İDDİALARIN DAİR BİR DEĞERLENDİRME
04 Nisan 2016
BİRKAÇ GÖZLEM-4
28 Mart 2016
BİR KAÇ GÖZLEM-3
21 Mart 2016
BİR KAÇ GÖZLEM (2)
14 Mart 2016
BİR KAÇ GÖZLEM…
29 Şubat 2016
BU DA BENİM GÖZÜMDEN 28 ŞUBAT
22 Şubat 2016
DEMOKRASİ- DİN PARADOKSU
08 Şubat 2016
JÜRİSTOKRASİ
01 Şubat 2016
NASIL BİR ÜNİVERSİTE (DEĞİŞİM İHTİYACI)
18 Ocak 2016
TÜRKİYE’NİN NÜKLEER ENERJİ İHTİYACI
04 Ocak 2016
MONŞER DİPLOMASİSİ
21 Aralık 2015
BAŞKANLIK
14 Aralık 2015
RUSYA KRİZİ
02 Kasım 2015
1 KASIM
26 Ekim 2015
MUTLULUK YOLU
19 Ekim 2015
SEÇİME ENDEKSLİ PSİKOLOJİK HAREKÂT (II)
12 Ekim 2015
SEÇİME ENDEKSLİ PSİKOLOJİK HAREKAT
21 Eylül 2015
PKK TERÖRÜ VE SEÇİMLER
31 Ağustos 2015
SİVİL DARBE GİRİŞİMİ DERİN KOMPLO
17 Ağustos 2015
KAVRAMSAL YABANCILAŞMA
10 Ağustos 2015
DEMOKRASİ DİNİMİZ OLMAMALI
27 Temmuz 2015
HUKUK GARABETİ
05 Temmuz 2015
BAŞBAĞLAR
22 Haziran 2015
BİR SEÇİMİN ARDINDAN
08 Haziran 2015
SEÇİM ANALİZ
01 Haziran 2015
SEÇİM
18 Mayıs 2015
GENOCIDE-V (HÜKÜMETİN SOYKIRIM AÇIKLAMASI)
05 Mayıs 2015
GENOCIDE-IV (HÜKÜMETİN ÇIKIŞI)
27 Nisan 2015
GENOCIDE-III (GERÇEKTE NE OLDU)
20 Nisan 2015
GENOCIDE II (24 NİSAN)
30 Mart 2015
GENOCIDE (SOYKIRIM)
09 Mart 2015
NASIL BİR ÜNİVERSİTE IV (YÖNETİŞİM-ÖZERKLİK)
02 Mart 2015
NASIL BİR ÜNİVERSİTE-III (GOVERNANCE-YÖNETİŞİM)
23 Şubat 2015
NASIL BİR ÜNİVERSİTE-II (SUSTURULMUŞ AKADEMİK CAMİA)
16 Şubat 2015
NASIL BİR ÜNİVERSİTE
12 Ocak 2015
B.O.P. (II)
01 Aralık 2014
B.O.P.
24 Kasım 2014
MEDENİYET
18 Kasım 2014
BEDELLİ ASKERLİK
03 Kasım 2014
ETİK ve ERDEM
27 Ekim 2014
APOLİTİK
Haber Yazılımı